Reiki

Reiki – een andere naam voor Universele Levenskracht of wel kracht van de zon!!!
Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via handoplegging. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. Zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. Dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Hoe kan die energie met Reiki gebruikt worden?
Bij Reiki wordt die universele energie gebruikt om door te geven via de handen. De gever kan deze energieën bundelen en in een geconcentreerde vorm via de handen doorgeven aan de ontvanger. Doordat de Reiki-gever door de leraar geënitieerd is, is het vermogen om deze universele energie te verzamelen verfijnd en geeft dat de mogelijkheid om energie door te geven, zonder dat het de eigen energievoorraad  aanspreekt. Om Reiki te kunnen leren geven is er geen speciale kracht of gave nodig. Iedereen kan het leren toepassen op anderen of zichzelf. Reiki is dus een energie die doorgegeven kan worden van de ene mens naar de ander.

Reiki behandeling.
Tijdens een Reiki behandeling worden opgehoopte afvalstoffen als het ware losgemaakt, zodat ze weer opgenomen kunnen worden in de bloeddoorstroming. Doordat de cliënt zijn afvalstoffen beter kan laten afvoeren gaat hij zich gezonder en fitter voelen. Reiki energie wordt doorgegeven via de handen van de behandelaar. Deze persoon, de gever, legt zijn handen op hoofd, lichaam, benen, voeten, enz. van de ontvanger. Tijdens de behandeling registreert de behandelaar een gewaarwording in zijn handen, waardoor hij de ernst van de situatie kan bepalen. Bij de cliént is het tijdens een Reiki behandeling voelbaar in de vorm van lichte tintelingen, warmte, slaperigheid en/of ontspanning. Soms voelt een cliënt helemaal niets, maar merkt achteraf verbetering van klachten. Je hoeft zelfs niet te geloven dat Reiki werkt!

Reiki behandeling is veilig, omdat er nooit meer gebeurt dan goed voor ons is op dat moment. Het gaat nooit onze eigen kracht te boven. Ons lichaam is geheel opgebouwd uit energieën met verschillende frequenties. De laagste frequenties zijn de botten, de hogere frequenties spieren, organen en bloed. De hoogste frequentie is te vinden in ons energiesysteem. Hiertoe behoren emotionele verstoringen, trauma’s, mentale afwijkingen, milieu invloeden, verwondingen, een dieet, etc. Reiki behandeling kan allerlei reacties van verwerking oproepen.

  • herinneringen die bovenkomen om losgelaten te worden;
  • lichamelijke klachten die tijdelijk verergeren om daarna (voorgoed) te verdwijnen;
  • emoties die verwerkt worden door een huilbui.

Al deze reacties leiden uiteindelijk tot het weer vrij stromen van onze levensenergie. Na verloop van een paar Reiki behandelingen gaan we ons weer lekker in ons vel voelen, meer energie krijgen en uitstralen.