Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk  “pijn in bindweefsel en spieren”. Fibro (= bindweefsel, myo (=spieren) en algia (=pijn). Bindweefsel en spieren behoren tot de weke delen van het lichaam. Derhalve wordt fybromyalgie ook wel weke dele reuma genoemd. Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn, stijfheid gepaard gaande met (soms extreme) vermoeidheid, hoofdpijnen depressies, temperatuurverhogingen, darmklachten en slaapstoornissen.  Waardoor mensen met fibromyalgie precies klachten krijgen, is onbekend. In hun lichaam is niets te vinden dat de aandoening kan verklaren. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Er zijn geen medicijnen om de aandoening  te genezen. Wel kunnen de klachten verminderen met pijnstillers, matige beweging, rust en massage!!!

Massage kan behulpzaam zijn om symptomen van fibromyalgie te bestrijden. Ze kan spanning in de spieren wegnemen en pijn in geval van fibromyalgie helpen verlichten. Weefsel wordt zachter en de bloedsomloop wordt gestimuleerd. In sommige gevallen kan ook de aanmaak van natuurlijke pijnstillers bevorderd worden. Volgens sommige studies zou het ook het humeur kunnen verbeteren. Massage kan tevens ook de slaap bevorderen.

De behandeling:
Er zal na een uitgebreide anamese een behandelplan worden opgesteld. Er zijn namelijk 2 verschillende therapieën mogelijk, te weten;  een massage tegen de pijn en een massage ter bevordering van het slaappatroon.

Fybromyalgie en pijn:
De massage tegen de pijn werkt met kennis van de tenderpoints, maar niet óp de tenderpoints. ( tenderpoint is een gebied van verhoogde contractie en verminderde circulatie veroorzaakt door een opeenhoping van afvalstoffen). Er zal voornamelijk gewerkt worden op de plaatsen waar de pijn op dat moment beperkend is. Omdat bij fibromyalgie het stilliggen soms moeilijk is, zullen de eerste behandelingen van de pijnbestrijdingmassage een duur van maximaal 30 minuten hebben.

Het kan echter voorkomen dat bij de bestrijding van de gevoeligheid van de tenderpoints en spieren de behandeling korter duurt omdat mogelijk de gevoeligheid niet meer te verdragen is voor de cliënt. Het is dan niet waardevol om op dat moment verder te gaan, en wordt er overgestapt naar de slaapmassage.

Fibromyalgie en slaapproblemen:
Veel fibromyalgiepatiënten hebben slaapproblemen. Zij zijn niet in staat om in de diepe (delta) slaap te komen. Hierdoor is het lichaam niet in staat groeihormoon aan te maken. Dit groeihormoon is nodig voor heropbouw en herstel van het bindweefsel. Het bindweefsel zal hierdoor stijf en stram worden, waardoor er meer pijn wordt opgebouwd. Zo blijft de patiënt in een vicieuze cirkel, en ontstaat er een domino effect van symptomen. Door middel van de slaapmassage wordt het parasympatische zenuwstelsel geactiveerd. Hierdoor zal de deltaslaap weer bereikt kunnen worden waardoor er beter herstel optreed in het lichaam. Doel is dus het doorbreken van de vicieuze cirkel. De slaapmassage duurt ongeveer 60 minuten per keer.

Resultaat:
Een fibromyalgie massage brengt het lichaam tot rust en zorgt voor balans in het lichaam. Bijkomende effecten zijn:

 • de ademhaling wordt weer normaal, het hartritme daalt en de stress en pijn in het lichaam verminderen, de nachtrust verbetert!
 • versterking van lymfesysteem
 • verlichting van spierkrampen
 • verlaging van de bloeddruk
 • verbeterde opname van zuurstof in de spieren
 • verbetering van het bewegingsapparaat
 • vrijkomen van de natuurlijke pijnstiller Endorfine

Contra indicatie:

 • koorts
 • infectieziekte (keelontsteking, ernstige verkoudheid)
 • besmettelijke huidaandoening
 • trombose
 • kanker
 • vaataandoeningen.